Poslovni plan / Investicijski projekt

ZAŠTO POSLOVNI PLAN / INVESTICIJSKI PROJEKT?

Kvalitetno izrađen poslovni plan / investicijski projekt najvažniji je upravo za Vas – naručitelja njegove izrade (poduzetnika), jer daje potpunu ocjenu isplativosti planiranog projekta. Kvalitetan poslovni planinvesticijski projekt realno ocjenjuje isplativost planiranog projekta, ujedno upozorava na potencijalne rizike te ih pokušava svesti na minimum. Osim toga, kvalitetno izrađen  poslovni planinvesticijski projekt uvelike povećava vjerojatnost da će poslovna banka odobriti kredit. Prezentacijom kvalitetnog  poslovnog planainvesticijskog projekta pokazujete banci da znate što želite i kako ćete to postići, te dajete jasnu sliku o tome kako ćete realizacijom vlastite ideje vraćati kredit banci.

Dakle, poslovni plan / investicijski projekt nije samo puka formalnost, već je temelj svakog poduzetničkog pothvata, jer tek detaljnijim i pažljivijim planiranjem i analiziranjem svih detalja budućeg pothvata dobivate uvid o tome da li je opravdano i realno pristupiti realizaciji ideje.

Općeprihvaćena je činjenica da se u Republici Hrvatskoj jako teško i u rijetkim slučajevima dolazi do kredita. Razlog za takvo stanje leži u činjenici da banke ne odobravaju kredite poduzetnicima koji nemaju poslovni planinvesticijski projekt, odnosno onim poduzetnicima koji imaju nestručno i površno izrađen poslovni planinvesticijski projekt na nekoliko stranica.

ŠTO JE VAŽNO ZA DOBAR POSLOVNI PLAN?

Za izradu kvalitetnog  poslovni planinvesticijski projekt najvažnija je dobra suradnja između onoga tko ga piše i naručitelja (poduzetnika). Informacije koje poduzetnik daje autoru poslovnog plana najvažnije su za izradu kvalitetnog poslovnog plana. Zbog toga je vrlo važno da je poduzetnik dobro upućen u ono čime se namjerava baviti. Prije svega potrebno je da dobro poznaje granu djelatnosti i načine rada u djelatnosti. Osim toga, mora dobro poznavati tržište prodaje i nabave, kako bi mogao dobro procijeniti planirane prihode i rashode.

NAŠA ULOGA

Poslovni-plan.hr Vam nudi izradu kvalitetnih poslovnih planovainvesticijskih projekata zasnovanu na kvalitetnoj međusobnoj suradnji. Naš poslovni planinvesticijski projekt neće zadovoljiti samo potrebnu formu, već će jasno pokazati realan i ostvariv put od Vaše ideje do realizacije poslovnog pothvata.