Sadržaj poslovnog plana

Preporučeni sadržaj poslovnog plana:

1.  Podaci o poduzetniku

2.  Polazište
2.1. Nastanak poduzetničke ideje
2.2. Vizija i zadaća poduzetničkog pothvata

3. Predmet poslovanja
3.1. Opis postojećeg poslovanja
3.2. Opis poslovanja i djelatnosti u projektu

4. Lokacija
4.1. Opis postojeće lokacije
4.2. Opis lokacije projekta
4.3. Opis zaštite i utjecaja okoline

5. Tehnološko-tehnički elementi pothvata
5.1. Opis strukture ulaganja (tehnička, tehnološka)
5.2. Struktura i broj postojećih zaposlenika
5.3. Struktura, broj i dinamika novozaposlenih

6. Tržišna opravdanost
6.1. Tržište nabave
6.2. Tržište prodaje
6.3. Procjena ostvarenja prihoda-tržišta

7. Financijski elementi pothvata
7.1. Investicije u osnovna sredstva
7.2. Investicije u obrtna sredstva
7.3. Troškovi poslovanja
7.4. Proračun amortizacije
7.5. Izvori financiranja
7.6. Projekcija računa dobiti i gubitka (dohotka)
7.7. Pokazatelji učinkovitosti i financijski tok

8. Zaključna ocjena projekta