Sadržaj investicijskog projekta

Preporučeni sadržaj investicijskog projekta

1. Uvod

2. Sažetak ulaganja

3. Informacije o poduzetniku-investitoru

4. Opis djelatnosti poslovanja investitora

5. Analiza dosadašnjeg financijskog poslovanja

6. Opis postojeće imovine investitora

7. Ocjena razvojnih mogućnosti ulagatelja

8. Lokacija
8.1. Opis postojeće lokacije
8.2. Opis lokacije projekta
8.3. Opis zaštite i utjecaja okoline

9. Tehnički elementi ulaganja
9.1. Opis tehničko-tehnološkog procesa
9.2. Utrošak sirovina, materijala i energenata
9.3. Tehnička struktura ulaganja
9.4. Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)

10. Dinamika i struktura zaposlenih
10.1. Analiza potrebnih kadrova
10.2. Proračun godišnjih bruto-plaća

11. Analiza tržišta
11.1. Tržište nabave
11.2. Tržište prodaje
11.3. Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

12. Dinamika realizacije ulaganja

13. Ekonomsko-financijska analiza
13.1. Ulaganje u osnovna sredstva
13.2. Ulaganje u obrtna sredstva
13.3. Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
13.4. Izvori financiranja i kreditni uvjeti
13.4.1. Izvori financiranja
13.4.2. Obračun kreditnih obveza
13.5. Proračun amortizacije
13.6. Proračun troškova i kalkulacija cijena
13.7. Projekcija računa dobiti i gubitka
13.8. Financijski tok
13.9. Ekonomski tok
13.10. Projekcija bilance

14. Ekonomsko-tržišna ocjena
14.1. Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
14.2. Dinamička ocjena projekta
14.2.1. Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
14.2.2. Metoda neto sadašnje vrijednosti
14.2.3. Metoda relativne sadašnje vrijednosti
14.2.4. Metoda interne stope rentabilnosti

15. Analiza osjetljivosti projekta

16. Zaključna ocjena projekta